Arhivă pentru Mihai Şleahtiţchi

Cărţile anului 2008 / Dumitru CRUDU

Posted in articole with tags , , , , , , on noiembrie 17, 2008 by Andreea Toma

articol apărul în numărul 7 al revistei

Larisa Turea, CARTEA FOAMETEI, editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008

Larisa Turea - CARTEA FOAMEI Larisa Turea s-a născut la 29 februarie 1952, în satul Călineşti, din raionul Făleşti, adică la cinci ani după sinistra foamete care a decimat un număr foarte mare de oameni. Sursele sovietice vorbesc despre moartea a peste 200 000 de basarabeni, dar, în realitate, numărul lor este infinit mai mare. Aşa cum reiese din această carte, foametea nu “ a fost cauzată de secetă, cum se pretinde în documentele vremii, ci de zelul autorităţilor comuniste.” Deci, Larisa Turea consideră că ceea ce s-a întîmplat în acele vremuri a fost un act de genocid contra populaţiei din Republica Moldova. Scopul? Îngenuncherea basarabenilor şi “ reducerea oricărei rezistenţe.” Spectrul foametei nu s-a şters niciodată din memoria generaţiilor mai în vîrstă. La cîteva decenii după ce s-a întîmplat, oamenii îşi mai făceau rezerve de pîine uscată, umplînd podul caselor, ca să fie pregătiţi dacă va veni, din nou, foametea, iar ei erau siguri că fenomenul se va repeta. Consecinţele genocidului au fost devastatoare: fraţi certaţi pentru toată viaţa, oameni care au mîncat coaje de copaci, lume traumatizată psihic. Pentru a scăpa cu viaţă, au fost călcate în picioare valori ca solidaritatea umană sau respectul faţă de cei mai în vîrstă. La suprafaţă, din om, a ieşit tot ce avea mai rău. Cartea cuprinde mărturii ale supravieţuitorilor acestei cumplite încercări care povestesc şi despre cazuri de cannibalism. Dar, cu toate astea, despre această crimă politică nu se vorbeşte destul în Republica Moldova. O face, însă, Larisa Turea în această carte cutremurătoare.

Mihai Şleahtiţchi, MANIPULAREA ÎN POSTTOTALITARISM, editura gunivas, Chişinău, 2008

Mihai Şleahtiţchi, MANIPULAREA ÎN POSTTOTALITARISMAceastă carte este o colecţie de studii despre manipulare, iar Mihai Şleahtiţchi este coordonatorul ediţiei şi unul dintre autori. Cartea începe cu o definiţie a manipulării- “să obţii de la cineva să adopte o conduită pe care ar fi preferat să nu o urmeze- şi pe care n-ar fi adoptat-o la o simplă cerere directă-, spunînd lucrurilor pe nume, înseamnă manipulare” ( Robert –Vincent Joule/Jean –Leon Beauvois) şi continuă cu un cuvînt înainte aparţinînd lui Mihai Şleahtiţchi, care susţine că epoca posttotalitară stă integral sub semnul manipulării. Studiile şi eseurile din carte se regăsescîn cinci secţiuni: manipularea comportamentală: entitate, etiologie, modalităţi de manifestare; posttotalitarismul şi manipularea prin presă; manevrele manipulante ale puterii posttotalitare; mit şi manipulare în posttotalitarism; neutralizarea manipulării în posttotalitarism. În addenda dămd de un breviar de manipulare comportamentală, un dicţionar de manipulare comportamentală englez-român şi roman-englez şi un ghid de căi practice de opunere la manipulare.


Reclame