ProTv Chişinău va rămîne fără licenţă de emisie?

Punctul de vedere al ProTv Chişinău:

Punctul de vedere al Consiliul Coordonator al Audiovizualului:

 • „- Pe parcursul termenului de valabilitate a licenţei, Î.M. „MEDIAPRO” SRL nu a respectat toate prevederile legislaţiei audiovizuale şi condiţiile la licenţa de emisie, fapt fixat în următoarele decizii ale CCA:”


CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI
DIN REPUBLICA MOLDOVA
COORDINATING COUNCIL ON AUDIOVISUAL OF MOLDOVA

str. M. Eminescu, nr. 28, MD-2012 Chişinău ● tel: (373 22) 277551 ● fax: (373 22) 277471● http://www.cca.md

Nr. ____ „____” ____________ 2008
la nr. 320 din 11 noiembrie 2008

Domnului Cătălin GIOSAN,
Director Î.M. „MEDIAPRO” SRL

Stimate Domnule Director,

Cu referire la cererea Î.M. „Mediapro” SRL nr. 320 din 11 noiembrie 2008, Consiliul Coordonator al Audiovizualului Vă comunică că această solicitare nu întruneşte condiţiile prevăzute în Art. 24 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006:

– Pe parcursul termenului de valabilitate a licenţei, Î.M. „MEDIAPRO” SRL nu a respectat toate prevederile legislaţiei audiovizuale şi condiţiile la licenţa de emisie, fapt fixat în următoarele decizii ale CCA:
• Decizia CCA nr. 66 din 09.11.2004 – în urma monitorizării ediţiei de ştiri de la ora 17.00 s-a atestat că este constituită totalmente din cronici criminale. Conducerii studioului „Pro TV” i s-a recomandat plasarea ediţiei de ştiri de la ora 17.00 după ora 22.00 sau înlocuirea cu o emisiune autohtonă.
• Decizia CCA nr. 13 din 22.01.2007 – în procesul monitorizării emisiunii „О своем, о женском”, a fost depistată publicitate mascată pentru: automobilul „Peugeot Rumeon”, casa de modă „Zukko”, saloanele de mobilă „Anturaj” şi „Repro Lux”, galeria „Idis” (25.11.06); „Frizeria Campionilor” („Micusa Stil”), Clubul „1001 ночь”, salonul medical „Fala Dental” (5.12.06); magazinele „Hugo Boss”, „Brasco” si mărfurile realizate de acestea (30.12.06). Pentru derogări repetate de la prevederile Art. 19 (14) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 Î.M. „MEDIAPRO” SRL (director C. Giosan), deţinătoarea licenţei de emisie pentru postul „Pro TV”, a fost avertizată public.
• Decizia CCA nr. 48 din 03.04.2007 – postul de televiziune „Pro TV”, monitorizat la 17 martie 2007 nu a respectat prevederile Art. 13 (4) al Codului audiovizualului „Accesul persoanelor cu deficienţe de auz (surde) la emisiunile televizate de importanţă majoră şi de actualităţi este garantat prin interpretarea acestora în limbajul mimico-gestual cel puţin 20 de minute din timpul zilnic de emisii ale serviciului de programe”, Art. 66 (6) al aceluiaşi document „Radiodifuzorii privaţi sînt obligaţi să informeze publicul privitor la denumirea şi sediul administraţiei, la numele realizatorului de programe sau de emisiuni, la semnalele postului de radio, la simbolul postului de televiziune” şi ale Art. 13 (8) al Legii cu privire la publicitate nr.1227 din 29.06.97 „Publicitatea privind una şi aceeaşi marfă (lucrare, serviciu), precum şi unul şi acelaşi furnizor de publicitate se permite nu mai mult de două ori, cu o durată totală de pînă la două minute, pe parcursul unei ore de emisie pe un canal de frecvenţă”. Pentru aceste derogări de la legislaţia în vigoare Î.M. „MEDIAPRO” SRL a fost atenţionată public.
• Decizia CCA nr. 62 din 16.06.2008 – monitorizarea programelor „Pro TV”, pe parcursul a 24 de ore, cu începere din 19 mai, ora 12:00 a demonstrat că Î.M. „MEDIAPRO” SRL a încălcat prevederile Art. 19 (10) al Codului Audiovizualului „Publicitatea pentru produsele farmaceutice şi tratamentele medicale pentru care este necesară o prescripţie medicală este interzisă. Radiodifuzorii prin al căror intermediu se face publicitate produselor farmaceutice şi tratamentelor medicale ce nu necesită prescripţie medicală vor include în mesajul publicitar recomandarea de a se adresa medicului sau farmacistului în cazul manifestării de reacţii adverse şi vor plasa pe ecran, pentru 5 secunde sau pe tot parcursul clipului publicitar, numărul licenţei de comercializare eliberate de organul de stat abilitat. Nu se admite folosirea în clipurile publicitare a actorilor sau personajelor în rol de medic sau profesor pentru produse farmaceutice şi tratamente medicale”, (spoturile publicitare ale produselor farmaceutice „Fate control” (13:37) şi „Ayudara” (13:39) nu au conţinut numărul licenţei de comercializare), Art. 21 (1) al Codului audiovizualului „Publicitatea şi teleshopping-ul se difuzează grupat, fiind uşor de identificat prin marcaje corespunzătoare şi fiind separate de alte părţi ale serviciului de programe prin semnale optice şi acustice”, spotul publicitar al companiei „Molfix” la 1248, 1435, 1851, 2034, 2059, 2230, 0000, 0009, 0745, 0854 şi 1013 a fost plasat în interiorul spotului promo pentru filmul serial «Iubire ca în filme», Art. 13 (8) al Legii cu privire la publicitate „Publicitatea privind una şi aceeaşi marfă (lucrare, serviciu), precum şi unul şi acelaşi furnizor de publicitate se permite nu mai mult de două ori, cu o durată totală de pînă la două minute, pe parcursul unei ore de emisie pe un canal de frecvenţă”, spotul publicitar al companiei „Peugeot” la 1821, 1822 şi 1849 a fost difuzat de 3 ori pe parcursul unei ore de emisie, Art. 22 (1) al aceleiaşi legi „Acordarea de către o persoană fizică sau juridică (sponsor) a unor aporturi sub formă de mijloace financiare, bunuri, produse ale activităţii intelectuale, prestare de servicii, realizare de lucrări unei alte persoane fizice sau juridice (sponsorizate) la pregătirea şi desfăşurarea unor activităţi şi programe de interes social. În cadrul acestor activităţi şi programe, publicitatea sponsorului se difuzează în condiţiile contractului de sponsorizare”, filmul serial „Iubire ca în filme” difuzat la 1143 şi 2059, produs în România şi transmis de postul „Pro TV”, a fost sponsorizat de furnizorul de publicitate local compania „Molfix” şi p. 3.1 lit a) a condiţiilor licenţei de emisie seria AMMII nr. 003274 din 23.12.2003 „Titularul licenţei este obligat să-şi desfăşoare activitatea în condiţiile respectării Constituţiei Republicii Moldova, Codului Audiovizualului, Convenţiei Europene cu privire la Televiziunea Transfrontalieră, Codului de conduită, Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2007 – 2010), Legii privind licenţierea unor genuri de activitate, Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legii cu privire la publicitate şi altor acte legislative şi normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova”.
Conform deciziei respective, Î.M. „MEDIAPRO” SRL urma ca în termen de 30 de zile să prezinte CCA un raport privind acţiunile întreprinse în vederea lichidării derogărilor depistate, lucru, care nu a fost făcut. Neexecutarea deciziei, a generat derogări de la prevederile Codului Audiovizualului, punct 3.1 lit. b) din condiţiile la licenţa de emisie care prevede: „titularul de licenţă este obligat să respecte cu stricteţe deciziile, reglementările şi indicaţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului”.
Reieşind din cele expuse, canalele 37 – Chişinău, 58 – Bălţi, 26 – Varniţa, 48 – Cahul şi 54 – Orhei pe care în prezent îşi difuzează emisiunile postul „PRO TV” vor fi anunţate în concurs după expirarea termenului licenţei de emisie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Cu respect,

Gheorghe GORINCIOI

Preşedinte

Ex. Ion Duhlicher
tel. 27-74-30

Anunțuri

4 răspunsuri to “ProTv Chişinău va rămîne fără licenţă de emisie?”

 1. dumitru crudu Says:

  Declaraţie

  REVISTEI STARE DE URGENTA

  Împotriva suspendării postului PRO TV Chişinău

  Revista STARE DE URGENTA se solidarizeaza cu echipa postului PRO TV Chişinău, careia ar trebui in mod automat sa i se prelungeasca licenţă care expiră pe data de 23 decembrie 2008.Intrucit acest lucru nu se intimpla, această decizie sfideaza prevederile noului Cod al Audiovizualului, care stipulează la art. 24: „licenţa de emisie se prelungeşte de drept radiodifuzorului, la solicitare, dacă acesta a activat în conformitate cu prevederile prezentului cod şi a respectat, pe parcursul termenului de validitate a licenţei de emisie, condiţiile prevăzute în ea”.

  La fel cum a procedat si cu TVR1, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis să scoată la concurs licenţa acestui post de televiziune. In opinia revistei STARE DE URGENTA, aceasta actiune este una politica si are drept scop intimidarea opozitiei si a celor care gindesc altfel decit reprezentantii puterii.

  Revista STARE DE URGENTA se solidarizează cu echipa postului de televiziune PRO TV si considera ca acest post de televziune este o platforma a libertatii de exprimare si un model de prezentare echidistanta, neutra, obiectiva a evenimentelor politice. De aceea, revista STARE DE URGENTA spera ca postul de televiziune PRO TV sa nu fie inchis.

  Revista STARE DE URGENTA este alaturi de toti cei care considera ca inchiderea PRO TV-ului va fi o palma data independenei presei şi libertatii cuvintului.

  Dumitru Crudu

 2. din experienta mea de colaborator CCA (am activat acolo 2 ani si ceva, din septembrie nu mai sunt acolo), cea mai frecventa incalcare a posturilor TV si Radio din Moldova este neglijarea prevederilor art. 13 (4) din legea cu privire la publicitate, Nr.1227-XIII din 27.06.97, care prevede: Publicitatea privind una si aceeasi marfa (lucrare, serviciu),
  precum si unul si acelasi furnizor de publicitate se permite nu mai mult
  de doua ori, cu o durata totala de pina la doua minute, pe parcursul
  unei ore de emisie pe un canal de frecventa.

  de obicei, in intervalul 19.00 -20.00, Protv baga 3-4 spoturi Moldcell, sponsorul lor, reusind astfel sa neglijeze prevederile articolului in cauza. in plus, atunci cand au prezentat strategia de dezvoltare a postului, au prevazut /promis ca vor extinde volumul de emisie pana la 20 ore pe zi, ceea ce nu s-a intamplat, au doar 4-5 ore, cu tot cu buletinele ce se repeta noaptea, si cel mult 2-3 emisiuni proprii.
  CCA, probabil, nu va retrage licenta ProTv ci o va trece prin concurs… acolo, proTv-ul va trebuie sa propuna conceptie noua, strategie etc… anume acolo tre sa stea ziarele si sa vada daca procesul e transparent. ma rog, inteleg si miscarea Protv, au dorit sa forteze/preseze/asigure spatele… s-ar putea pierdantul sa fie un alt post de televiziune, poate cu o grila mai buna, care insa nu va avea sustinerea protv-ului..

 3. Dudule, e tardivă solidarizarea vostră, CCA deja a anunţat un moratoriu (după murătoiul lui Cozma în privinţa bustului lui Liviu Rebreanu acum vine maratoriul lui Gorincioi! ;-)) pînă la alegeri, după care totul va depinde de coaliţia liberală, care sper să fie mai puţin dictatorială.
  Şi, Vitalie, te-am întrebat adineaori pe blogul tău de ce nu povesteşti cum e la CCA, dar abia acum aflu că ai plecat sau te-au dat afară. Cu atît mai insistent voi deveni în a-ţi cere un pic de curaj (măcar cînd nu mai rişti mare lucru), să ne relatezi despre ghemul de limbrici (Anatol Mătăsaru a zis asta despre miliţie şi justiţie, dar e perfectă expresia şi pentru CîCîA), îndrăzneşte, dacă nu în SdU, Contrafort, http://www.Curaj.Net, scrie măcar pe blogul tău cultural!

 4. Oleg, am plecat benevol, optand pentru cariera/viata universitara… altfel, despre CCA nu e nimic de povestit: aparatul, in linii generale lucreaza bine, dar deciziile se iau la nivel de membri. cei 9 apostoli decid si trag, in functie de interesele lor (si a celor pe care-i reprezinta) sforile audiovizualului moldav. monitorizati-i pe ei, acolo у buba.
  aparatul doar furnizeaza informatii…corecte, de cele mai multe ori.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: